Sistemi menadžmenta

POUZDAN PARTNER – SALV CONSULTING

 

U cilju ostvarivanja dobrih konkurentskih pozicija, ispunjavanja zahteva zainteresovanih strana, smanjenje potencijalnih rizika poslovanja i ostvarivanja održivog razvoja organizacija uvode i primenjuju različite sisteme menadžmenta kao što su ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

 

Sistemi menadžmenta kvalitetom

 

Sistemi menadžmenta

ISO 9001:2015 je međunarodni standard za sistem menadžmenta kvalitetom (SMK) koji se primenjuje u organizacijama svih veličina i industrija širom sveta. Ovaj standard utvrđuje zahteve za efikasnim SMK-om, a njegova primena može pomoći organizacijama da poboljšaju svoje poslovanje i postignu svoje ciljeve.

Glavni ciljevi ISO 9001 standarda su:

 1. Poboljšanje kvaliteta proizvoda ili usluga organizacije.
 2. Poboljšanje efikasnosti poslovnih procesa organizacije.
 3. Povećanje zadovoljstva klijenata organizacije.
 4. Smanjenje troškova poslovanja organizacije.
 5. Unapređenje rukovođenja organizacijom i njenih procesa.

Primena ISO 9001 standarda uključuje uspostavljanje dokumentovanih procedura i politika za upravljanje kvalitetom, kao i uspostavljanje sistematskog pristupa upravljanju procesima u organizaciji. Uz to, ISO 9001 standard uključuje zahteve za stalno poboljšanje kvaliteta i za preduzimanje preventivnih mera radi sprečavanja grešaka.

Šta dobijate od nas:

 • Tumačenje zahteva standarda ISO 9001:2015;
 • Pomoć u definisanju organizacije rada;
 • Implementaciju i integraciju zahteva ISO 9001:2015 u sistem organizacije;
 • Praćenje efektivnosti implementiranog sistema menadžmenta kvalitetom;
 • Podršku u sprovođenju internih provera, preispitivanja od strane rukovodstva, eksternih provera.

Zainteresovani ste za ovu uslugu?  Popunite formu!

 


 

Sistemi menadžmenta životnom sredinom

 

Sistemi menadžmenta životnom sredinom

ISO 14001:2015 je međunarodni standard za sistem upravljanja životnom sredinom (EMS). Ovaj standard se primenjuje u organizacijama koje žele da poboljšaju svoje performanse u oblasti životne sredine, smanje svoj uticaj na okolinu i povećaju održivost svog poslovanja.
ISO 14001:2015 utvrđuje zahteve za sistematski pristup upravljanju životnom sredinom u organizaciji. Ovaj standard zahteva od organizacija da identifikuju svoje značajne aspekte životne sredine i da uspostave ciljeve i planove za smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu. Takođe se zahteva od organizacija da uspostave dokumentovane procedure i politike za upravljanje životnom sredinom, kao i za praćenje i merenje performansi u ovoj oblasti.

Ključne prednosti primene ISO 14001:2015 standarda uključuju:

 1. Poboljšanje reputacije organizacije u očima zainteresovanih strana.
 2. Smanjenje rizika od negativnog uticaja na životnu sredinu.
 3. Smanjenje troškova poslovanja kroz efikasnije upravljanje resursima.
 4. Povećanje inovativnosti i efikasnosti poslovnih procesa organizacije.
 5. Uspostavljanje jasnog sistema upravljanja životnom sredinom koji se može lako pratiti i ocenjivati.

Šta dobijate od nas:

 • Tumačenje zahteva standarda ISO 14001;
 • Pomoć u definisanju organizacije rada;
 • Implementaciju i integraciju zahteva ISO 14001 u sistem organizacije;
 • Praćenje efektivnosti implementiranog sistema menadžmenta životnom sredinom;
 • Podršku u sprovođenju internih provera, preispitivanja od strane rukovodstva, eksternih provera

Zainteresovani ste za ovu uslugu?   Popunite formu!

 


 

Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu

 

Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu

ISO 45001:2018 je međunarodni standard za sistem upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu. Ovaj standard se primenjuje u organizacijama svih veličina i industrija koje žele da zaštite svoje zaposlene od povreda i oboljenja na radnom mestu.
ISO 45001:2018 standard utvrđuje zahteve za sistematski pristup upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu u organizaciji. Ovaj standard zahteva od organizacija da identifikuju rizike i prilike u vezi sa bezbednošću i zdravljem na radu, da uspostave ciljeve i planove za njihovo upravljanje, kao i da uspostave dokumentovane procedure i politike.


Ključne prednosti primene ISO 45001:2018 standarda uključuju:

 1. Poboljšanje bezbednosti i zdravlja zaposlenih na radnom mestu.
 2. Smanjenje rizika od povreda i bolesti na radnom mestu.
 3. Smanjenje troškova poslovanja kroz efikasnije upravljanje rizicima.
 4. Povećanje zadovoljstva zaposlenih i njihove produktivnosti.
 5. Poboljšanje reputacije organizacije u očima zainteresovanih strana.

Šta dobijate od nas:

 • Tumačenje zahteva standarda ISO 45001;
 • Pomoć u definisanju organizacije rada;
 • Implementaciju i integraciju zahteva ISO 45001 u sistem organizacije;
 • Praćenje efektivnosti implementiranog sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu;
 • Podršku u sprovođenju internih provera, preispitivanja od strane rukovodstva, eksternih provera

Zainteresovani ste za ovu uslugu?   Popunite formu!

 

 

Imate pitanje, komentar, sugestiju...